Darmowa dostawa od 50,00 PLN

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VIOLETTE.PL

§1. Firma

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.violette.pl jest kierowany przez Wiolettę Borowik prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa "Violette" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej - ul. Leśna 5/65 (kod pocztowy 41-303 Dąbrowa Górnicza), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadającą NIP 6292114540 oraz REGON 240349403, e-mail: biuro@violette.pl, tel: +48 32 7299900, fax: +48 32 7578996 (zwaną dalej F.H. Violette).

2. Sklep internetowy www.violette.pl posługuje się rachunkiem bankowym - Właściciel rachunku: Firma Handlowa „Violette” Wioletta Borowik, 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Leśna 5/65 - nazwa banku: ING Bank Slaski - nr. rachunku: 83 1050 1272 1000 0090 7145 7619

§2. Asortyment

1. W sklepie internetowym www.violette.pl oferowana jest biżuteria srebrna, złota, stalowa, pozłacana, cermiczna, tytanowa, wolframowa, sztuczna, opakowania biżuteryjne, które zostały podzielone na kategorie i podkategorie tematyczne.

2. Każdy towar oferowany w sklepie www.violette.pl jest nowy, bezpiecznie zapakowany i opatrzony odpowiednimi wymaganymi przepisami cechami.

§3. Ceny towarów oferowanych w sklepie www.violette.pl

1. Ceny wszystkich towarów oferowanych w sklepie internetowym www.violette.pl są wyrażone w walucie polskiej (zł) i wiążą od momentu zakupu towaru przez Klienta, tj. od momentu potwierdzenia zamówienia towarów znajdujących się w koszyku przez Klienta (kliknięcie przycisku "Złóż zamówienie" w ostatnim etapie potwierdzania zamówienia).

§4. Funkcjonowanie systemu zamówień

1. Zamówienia Składane w sklepie internetowym www.violette.pl są realizowane niezwłocznie, zwykle do 24 godzin, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Dniami roboczymi są wszystkie dni tygodnia oprócz sobót, niedziel oraz świąt wymienionych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28).

2. Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w tym także w dni, które nie są dniami roboczymi.

3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Zakupione w sklepie www.violette.pl towary są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A jako przesyłki polecone lub paczki, Inpost - Paczkomaty24 oraz firmy kurierskiej DPD. Tryb i warunki dostawy za pośrednictwem operatora Poczty Polskiej S.A. Inpost-Paczkomaty oraz firmy kurierskiej DPD zostały szczegółowo wskazane w regulaminach dostaw dostępnych na stronach internetowych pod adresami odpowiednio http://www.poczta-polska.pl/Uslugi/?U=PAP , http://www.paczkomaty.pl/paczkomaty_inpost_-_regulaminy,21.html oraz http://www.dpd.com.pl/subpage.asp?ID_kat=2&ID=29&Mark=16

5. Każdy Klient może sprawdzać stan własnych zamówień po zalogowaniu się do systemu. Dodatkowo każdy Klient otrzymuje informacje o zmianach tego stanu na podany podczas rejestracji adres poczty email.

6. Natychmiast informujemy Klientów o wszelkich opóźnieniach w terminie realizacji zamówień jeżeli takie wystąpią.

7. Istnieje możliwość odbioru osobistego, które następuje po wcześniejszym przekazaniu takiej chęci obsłudze sklepu. Odbiór osobisty następuje bezpośrednio od przedstawiciela handlowego na terenie Dąbrowy Górniczej w dowolnie wybranym przez Klienta miejscu.

8. Każdy zakupiony towar wysyłany jest wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT w bezpiecznych kopertach bąbelkowych odpowiednio zabezpieczony.

§5. Sposób zapłaty

1. Możliwe są następujące sposoby zapłaty za towar zakupiony w sklepie www.violette.pl

a) przedpłata - przelewem na konto bankowe F.H. Violette, wskazane na stronie internetowej sklepu, podczas składania zamówienia przez Klienta

b) płatność za pośrednictwem PayU SA (www.payu.pl) - system obsługi systemów płatności internetowych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.payu.pl

c) płatność za pośrednictwem Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000490970, NIP 118-14-77-610, REGON 016107240, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 56 000 000 zł - system obsługi systemów płatności internetowych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.eservice.com.pl/

d) płatność za pośrednictwem Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna,ul. Św. Marcin 73/6,61-808 Poznań,NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.transferuj.pl

e) płatność za pośrednictwem IAI Spółka Akcyjna, ul. Al. Piastów 30, PL-71-064 Szczecin. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.iai-shop.com/

f) płatność za pośrednictwem PayPal (www.paypal.com) - system obsługi systemów płatności internetowych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.paypal.com

g) zapłata - gotówką przy odbiorze przesyłki, do rąk kuriera Poczty Polskiej S.A lub firmy kurierskiej GLS, lub platformę Inpost-Paczkomaty24

h) płatność przelewem bankowym na konto F.H. Violette, numery kont wskazane w &1 ust. 2

2. Opłaty związane z przesyłką kształtują się jak poniżej:

I. Przesyłki na terenie Polski

*DPD - firma kurierska

a) Paczka (przedpłata na konto)- Przeciętny czas dostawy 1 dzień od chwili podjęcia przez kuriera - 20zł

*INPOST - PACZKOMATY24- odbiór w paczkomacie 24h przez 7 dni w tygodniu więcej o usłudze na www.paczkomaty.pl

a) Paczka (przedpłata na konto) -Przeciętny czas dostawy do 2dni od chwili nadania w paczkomacie - 16zł

*POCZTA POLSKA:

a) List Polecony priorytetowy (przedpłata na konto) - Przeciętny czas dostawy 1 dzień robocze od chwili nadania przesyłki - 11zł

b) Pocztex Paczka - (przedpłata na konto) - Przeciętny czas dostawy 1-2 dni robocze od chwili nadania przesyłki - 14,50zł

c) Pocztex Paczka Pobranie(zapłata kurierowi) - Przeciętny czas dostawy 1-2 dni robocze od chwili nadania przesyłki - 19zł

*Do zamówień doliczamy koszt przesyłki zależny od wybranej formy płatności i wybranej firmy dostawczej. Klient jest informowany o wielkości tego kosztu w momencie dokonywania zamówienia oraz później, w korespondencji emailowej.

II. Przesyłki Zagraniczne - Unia Europejska

*POCZTA POLSKA: a) List Polecony priorytetowy (przedpłata na konto) - Przeciętny czas dostawy 7-14 dni robocze od chwili nadania przesyłki - 30zł

*Do zamówień doliczamy koszt przesyłki zależny od wybranej formy płatności i wybranej firmy dostawczej. Klient jest informowany o wielkości tego kosztu w trakcie dokonywania zamówienia oraz później, w korespondencji emailowej.

§6. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem (osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość z F.H. Violette w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

2. Oświadczenie o odstąpieniu Klient będący Konsumentem może złożyć F.H. Violette albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres biuro@violette.pl albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w §1 adres siedziby F.H. Violette. Oświadczenie to Klient będący Konsumentem może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. F.H. Violette udostępnia wzór formularza tutaj.

3. Klient będący Konsumentem zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar F.H. Violette na wskazany w §1 adres siedziby F.H. Violette.

4. W przypadku, gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, F.H. Violette zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 w/w ustawy o prawach konsumenta, F.H. Violette może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Koszty odesłania towaru do F.H. Violette nie są Klientowi będącemu Konsumentem zwracane.

6. F.H. Violette dokonuje zwrotu płatności na rzecz Klienta będącego Konsumentem przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. F.H. Violette informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której towarem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której towarem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której towarem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której towarem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której towarem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której towarem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§7. Reklamacje towarów

1. F.H. Violette odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).

2. Pojęcie „reklamacja towaru” oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą albo skierowane do F.H. Violette przez Konsumenta żądanie obniżenia ceny towaru albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy.

3. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem +48 327299900, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby F.H. Violette wskazany w §1 regulaminu, pocztą elektroniczną na adres: biuro@violette.pl.

Reklamacja winna zawierać:

A. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

B. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

C. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

D. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

4. F.H. Violette zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacji. Skorzystanie z formularza reklamacji w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez F.H. Violette, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

5. F.H. Violette ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

6. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres siedziby F.H. Violette, określony w §1 regulaminu.

7. Klient będący Konsumentem może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.

8. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność F.H. Violette wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§8. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone przez F.H. Violette drogą elektroniczną są bezpłatne. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.

2. Do usług świadczonych przez F.H. Violette drogą elektroniczną należy: a. udostępnianie użytkownikowi sieci Internet do wglądu opisów produktów (w tym zdjęć) za pomocą strony internetowej, b. udostępnianie użytkownikowi sieci Internet za pomocą strony internetowej www.violette.pl formularza zamówienia.

3. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez F.H. Violette usług, o których mowa w ustępie poprzednim, poprzez opuszczenie strony internetowej www.violette.pl.

4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez F.H. Violette drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej biuro@violette.pl bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na wskazany w §1 adres siedziby F.H. Violette).

5. F.H. Violette ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

§9. Wymiana na inny towar

1. Klient, który zawarł umowę sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.violette.pl, może skorzystać z wymiany na inny rozmiar lub model, składając stosowne oświadczenie (formularz) na piśmie w terminie 14dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wymagane jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem wraz z wymienianym towarem.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust.1 oraz towar podlegający wymianie wraz z kosztami ponownej wysyłki winny być przesłane na ryzyko Klienta za pośrednictwem poczty listem poleconym wartościowym lub paczką wartościową

3. Wymiana towaru następuje natychmiastowo nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust.1 można pobrać ze strony violette.pl - Wzór Formularza wymiany - tutaj.

§10. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych umieszczanych w sklepie internetowym działającym pod adresem www.violette.pl jest F.H. Violette (adres siedziby: Dąbrowa Górnicza, ul. Leśna 5/65).

2. Dane osobowe Klientów sklepu działającego pod adresem www.violette.pl pozyskiwane są w celu założenia konta Klienta, realizacji umowy/zamówienia, wysyłki oraz po dodatkowym, odrębnym i świadomym wyrażeniu zgody przez Klienta, w celach promocji i marketingu sklepu. Przetwarzanie odbywa się przez administratora danych osobowych.

3. Dane osobowe, których podanie jest dobrowolne ale niezbędne w celu zrealizowania zamówienia przez Sklep są następujące: a. Imię, b. Nazwisko, c. Ulica i nr, d. Kod pocztowy, e. Miasto, f. Telefon, g. Adres e-mail. Dane Klienta przetwarzane są przez okres związany z obsługą zamówienia lub roszczenia

4. Każdy Klient za pośrednictwem strony internetowej:www.violette.pl po zalogowaniu lub zarejestrowaniu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, w tym do ich edycji, poprawiania, zmieniania i uzupełniania jak również może zwrócić się do administratora danych osobowych sklepu internetowego poprzez dostępne kanały komunikacji (wskazane w zakładce „Kontakt” adres e-mail i adres korespondencyjny) z takim wnioskiem. Ponadto Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Uczestnikami przetwarzania danych osobowych Klienta mogą być podmioty realizujące na zlecenie sklepu obsługę zamówienia tj: firmy kurierskie, Poczta Polska, firmy obsługujące płatności, banki, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy księgowe, organy administracji państwowej, inne podmioty niezbędne do poprawnego zrealizowania zamówienia.

6. Administrator danych osobowych podejmuje wszelkie środki zabezpieczające zbiór danych osobowych, a ponadto spełnia wszelkie wymagania określone ustawą z 29. sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2002r. nr 101, poz.926 ze zm.) oraz rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004r. nr 100, poz. 1024) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.

7. Administrator danych zobowiązany jest zachować w tajemnicy przetwarzane dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.

8. Rejestracja, logowanie do konta Klienta, jego edycja, wszelkie zmiany oraz proces składania zamówienia związany z przekazywaniem danych odbywa się za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego protokołu SSL.

9.1. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

9.2. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 8.1 9. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, w przypadku wyrażenia przez Klienta na to dodatkowej, odrębnej i świadomej zgody, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym prześle Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§11. Postanowienia końcowe

1. Niezbędnymi wymaganiami technicznymi do współpracy z systemem teleinformatycznym www.violette.pl są: minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,

a. połączenie z siecią internet,

b. prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS,

c. włączona obsługa JavaScript oraz cookies,

d. czynna skrzynka poczty elektronicznej.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego z F.H. Violette umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba F.H. Violette.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego z F.H. Violette umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Kupujący może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla F.H. Violette (F.H. Violette może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. §13. Polityka dotycząca wykorzystania cookies Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Firma Handlowa Violette z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-303, ul. Leśna 5/65.

I. Definicje

1. Administrator - oznacza Firma Handlowa "Violette" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Leśna 5/65, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Dąbrowy Górniczej pod numerem 32787/2006, NIP:629-211-45-40, REGON: 240349403, email: biuro@violette.pl, tel: 32 7299900, fax: 32 7578996 (zwanej dalej F.H. Violette), która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) violette.pl, www.violette.pl, violette.com.pl, www.violette.com.pl.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

a.1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; a.2) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

a.3) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

a.4) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

a.5) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

b. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

b.1) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b.2) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

b.3) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

c.1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

c.2) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

d.1) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności e.1) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

f. Świadczenia usług reklamowych

f.1) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

2. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu a. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a.1 Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

a.1.1) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] a.1.2) IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie] a.2 Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:

a.2.1) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

a.2.2) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

a.2.3) LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

a.2.4) Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]

a.3 Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

a.3.1) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

a.3.2) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

a.3.3) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

a.3.4) nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

a.3.5) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

a.3.6) chce.to [administrator cookies: chce.to sp. z o.o. z siedzibą w gdańsku]

a.3.7) Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]

a.4 Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

a.4.1) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

a.4.2) ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]

a.5 Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

a.5.1) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA] IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel