Reklamacje

Reklamacje towarów zakupionych 25 grudnia 2014 r. oraz po 25 grudnia 2014 r.

1. F.H. Violette odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).

2. Pojęcie „reklamacja towaru” oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą albo skierowane do F.H. Violette przez Konsumenta żądanie obniżenia ceny towaru albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy.

3. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem +48 32 7299900, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby F.H. Violette wskazany w §1 regulaminu, pocztą elektroniczną na adres: biuro@violette.pl. Reklamacja winna zawierać: A. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, B. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, C. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, D. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

4. F.H. Violette zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacji. Skorzystanie z formularza reklamacji w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez F.H. Violette, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

5. F.H. Violette ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

6. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres siedziby F.H. Violette, określony w §1 regulaminu.

7. Klient będący Konsumentem może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.

8. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność F.H. Violette wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§8. Reklamacje towarów zakupionych przed 25 grudnia 2014 r.

1. Każda rzecz kupiona przed 25 grudnia 2014 r. w sklepie internetowym www.violette.pl może być reklamowana w zakresie niezgodności towaru z umową w rozumieniu i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Klient może zgłosić reklamację w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia do F.H. Violette przed upływem wskazanego powyżej 2-miesięcznego terminu.

3. F.H. Violette zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacji. Skorzystanie z formularza reklamacji w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez F.H. Violette, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

4. F.H. Violette odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi.

5. Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na wskazany w §1 adres siedziby F.H. Violette.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, F.H. Violette doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży, zgodnie z żądaniem Konsumenta, poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeżeli jednak F.H. Violette nie zdoła uczynić zadość żądaniu naprawy bądź wymiany w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana będzie narażać Klienta na znaczne niedogodności, Klient będzie miał prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie będzie mógł odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową będzie nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnić należy rodzaj towaru i cel jego nabycia.

7. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność F.H. Violette wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel